Om du istället vill ansöka till eller omregistrera dig på kurs i självständigt arbete hittar du information på kurshemsidorna

Inlämningsperioder

Varje termin har institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik två examinationsperioder för självständigt arbete.

 

VT2018

Omgång 1 examineras 14-16/3 2018

Anmälan senast t.o.m. den 25/2 2018 via formuläret

Inlämningen öppen

26/2- 5/3 2018

Examinationsschema publiceras på Mondo

6/3 2018

 

Omgång 2 examineras 30/5 – 1/6 2018

Anmälan senast t.o.m. den 14/5 2018 kl. 9.00 via formuläret

Inlämningen öppen

14-21/5 2018

Examinationsschema publiceras på Mondo

22/5 2018

 

HT2018

Omgång 1 examineras (kommer att uppdateras i april)

Anmälan senast t.o.m.

Inlämningen öppen

 

Examinationsschema publiceras på Mondo

 

 

Omgång 2 examineras (kommer att uppdateras i april)

Anmälan senast

Inlämningen öppen

 

Examinationsschema publiceras på Mondo

 

 

Viktigt att tänka på:

För att ditt arbete ska kunna läggas fram på seminarium är det några riktlinjer du måste följa:

 • Använd HSD's mall  Uppsatsens framsida (97 Kb)  för framsidan till ditt självständiga arbete.
 • Obs, ladda ner filen och fyll i den. Det fungerar inte att fylla i den i webbläsaren.
 • Fyll i alla fält i mallen som är aktuella. Förutom titel och ditt namn är det viktigt (obligatoriskt) att du även fyller i termin och år samt handledarens namn.
 • Uppsatsen som du lämnar in i Mondo ska namnges på följande sätt: Efternamn, förnamn, kurskod, termin. Använd något av följande format: docx, doc eller pdf.
 • Under inlämningsperioden lämnar du in ditt arbete på Mondosidan för självständigt arbete
 • Du ska ladda upp ditt arbete i två mappar på Mondo: under "Filsamling" samt "uppgifter" i respektive termin. 
 • Om du inte kommer in på Mondo sidan behöver du kontaka studieadmin@hsd.su.se
 • Kurbeskrivningen kommer inför terminstart HT17.

Exempel på uppsatstitlar:

 • Strategier för att inkludera det kvinnliga perspektivet i skolans historieundervisning.
 • Postkolonialism och nationalism i historieundervisningen.
 • En studie om läxor som inlärningsmetod i de samhällsvetenskapliga ämnena.
 • Lärande berättande. Studie av narrativ struktur i läroböcker i historia för årskurserna 4-6.
 • Några pedagogers uppfattningar om IT i SO-undervisningen.
 • SO-undervisning i ett mångkulturellt klassrum.
 • Religion i mångkulturell skola.

Är du osäker på vilken kurs du läst? Logga in på MittSu där du kan se alla kurser du läst eller varit registrerad på. 

Vill du komma i kontakt med en kursadministratör för självständigt arbete? Kontakta studieadministrationen på studieadmin@hsd.su.se