Om du istället vill ansöka till eller omregistrera dig på kurs i självständigt arbete hittar du information på kurshemsidorna

Inlämningsperioder

Varje termin har institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik två examinationsperioder för självständigt arbete.

HT2019

Omgång 1 examineras 30/10-1/11 2019

Anmälan senast den 16/10 2019 kl. 9.00

Inlämningen öppen

16 - 23/10 2019 kl. 12.00

Examinationsschema publiceras på Mondo senast kl. 23:59

23/10 2019

 

Omgång 2 examineras 15-17/1 2019

Anmälan senast den 3/1 2020 kl. 9.00 via formuläret

Inlämningen öppen

3/1 - 8/1 2020 kl. 12.00

Examinationsschema publiceras på Mondo senast kl. 23:59

8/1 2020

 


VT2020

Omgång 1 examineras 18-20/3 2020

Anmälan senast den 4/3 2020 kl. 9.00 via formuläret

Inlämningen öppen

4/3 - 11/3 2020 kl. 9.00

Examinationsschema publiceras på Athena senast kl. 23:59

11/3 2020

 

Omgång 2 examineras 3-5/6 2020

Anmälan senast den 20/5 kl. 9.00 via formuläret

Inlämningen öppen

20/5 - 27/5 2020 kl. 9.00

Examinationsschema publiceras på Athena senast kl. 23:59

27/5 2020

 

Viktigt att tänka på:

För att ditt arbete ska kunna läggas fram på seminarium är det några riktlinjer du måste följa:

 • Använd HSD's mall  Uppsatsens framsida (97 Kb)  för framsidan till ditt självständiga arbete.
 • Obs, ladda ner filen och fyll i den. Det fungerar inte att fylla i den i webbläsaren.
 • Fyll i alla fält i mallen som är aktuella. Förutom titel och ditt namn är det viktigt (obligatoriskt) att du även fyller i termin och år samt handledarens namn.
 • Uppsatsen som du lämnar in i Mondo ska namnges på följande sätt: Efternamn, förnamn, kurskod, termin. Använd något av följande format: docx, doc eller pdf.
 • Under inlämningsperioden lämnar du in ditt arbete på Mondosidan för självständigt arbete
 • Du ska ladda upp ditt arbete i två mappar på Mondo: under "Filsamling" samt "Uppgifter". 
 • Om du inte kommer in på Mondosidan behöver du kontaka studieadmin@hsd.su.se

Exempel på uppsatstitlar:

 • Strategier för att inkludera det kvinnliga perspektivet i skolans historieundervisning.
 • Postkolonialism och nationalism i historieundervisningen.
 • En studie om läxor som inlärningsmetod i de samhällsvetenskapliga ämnena.
 • Lärande berättande. Studie av narrativ struktur i läroböcker i historia för årskurserna 4-6.
 • Några pedagogers uppfattningar om IT i SO-undervisningen.
 • SO-undervisning i ett mångkulturellt klassrum.
 • Religion i mångkulturell skola.

Är du osäker på vilken kurs du läst? Logga in på Ladok för studenter där du kan se alla kurser du läst eller varit registrerad på. 

Vill du komma i kontakt med en kursadministratör för självständigt arbete? Kontakta studieadministrationen på studieadmin@hsd.su.se

Information inför examination av självständigt arbete

Läs om hur examinationen går till och vad som förväntas av respondenten och opponenten.

Information inför examination av självständigt arbete (104 Kb)