På HSD försöker vi ordna det administrativa och praktiska så att du får den hjälp du har rätt till och behöver. Det kan till exempel vara att boka in en tentavakt om du behöver skriva tentor i ett resursrum eller annonsera efter någon som kan jobba som anteckningshjälp åt dig under terminen.

Vi som arbetar med detta har tystnadsplikt och kommer inte att föra vidare dina uppgifter till någon annan. Kontaktperson vid HSD är studievägledare Johanna Fryksmark.

Vägen till stöd och anpassningar

 1. Kontakta Studentavdelningens service till studenter med funktionsnedsättning 
  Ta kontakt med dem i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och få ett intyg. Mer information och kontaktinformation hittar du på: Studera med funktionsnedsättning
   
 2. Kontakta institutionen där du ska studera
  Om du ska läsa en kurs på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik ska du kontakta studievägledaren för att tala om dina studier på HSD. Studievägledaren når du på:
  E-post: studievagledning@hsd.su.se
   
 3. Ska du läsa kurs vid annan institutionen, kontakta deras kontaktperson för studenter med funktionsnedsättnin.

  Välkommen till Stockholms universitet och till oss på HSD!