Utbytesstudier som valfri breddningstermin

Innehåller din studiegång en valfri breddningstermin? Då kan du söka till HSD:s utbytesavtal alternativt till annans institutions avtal förutsatt att du uppfyller den institutionens specifika krav. Börja med att titta i avtalsdatabasen efter ett avtal du tycker verkar intressant. När du hittat ett avtal kontaktar du koordinatorn på den institutionen som har avtalet.

Antagna till ämneslärarprogrammet höstterminen 2011 eller senare har inte någon valfri breddningstermin i programmet, detsamma gäller studenter antagna vårterminen 2011 eller tidigare och som avser ta en lärarexamen mot gymnasieskolan.

HSD:s utbytesavtal hittar du nedan under rubriken Erasmus.

Utbytesstudier inom ett undervisningsämne

Titta i avtalsdatabasen efter ett avtal som den kursgivande institutionen har som du tycker verkar intressant (läser du t ex historia söker du bland historiska institutionens avtal). När du hittat ett avtal kontaktar du koordinatorn på den institutionen som har avtalet.

Generellt gäller att du kan åka på utbytesavtal förutsatt att du uppfyller aktuell institutions specifika krav och att utbytesstudierna kan inkluderas i din studiegång som motsvarande obligatoriska ämnesstudier.

Utbytesstudier inom självständigt arbete i AUO – Minor Field Studies

MFS är ett Sida-finansierat resestipendium och riktar sig till dig som har ett internationellt intresse. Stipendiet kan sökas av dig som under minst 8 veckor vill samla in material i ett utvecklingsland till ett självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde. Du söker MFS-stipendiet centralt och en handledande lärare från HSD med passande doktorsbakgrund, kunskap om utvecklingsländer och Agenda 2030 involveras.

Erasmus

Om du är lärarstudent vid HSD kan du söka utbyte genom Erasmus, förutsatt att det finns utrymme för breddningsterminer (se ovan under rubriken Utbytesstudier som valfri breddningstermin) inom din studiegång samt om du uppfyller institutionens specifika krav (se behörighetskraven nedan).

Utbytesavtal hos HSD

Du kan studera i:

Litauen

Klaipeda: Klaipedos Universitetas

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har möjlighet att ansöka om ett Erasmusstipendium. Stipendiets storlek varierar från år till år, men låg under läsåret 2010/2011 på cirka 2 500 kronor per månad.

När du blivit antagen till en studieplats fyller du i ansökningsblanketten för stipendiet online. Det är Sektionen för internationell mobilitet som ansvarar för stipendiet.

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av att söka någon av ovanstående utbytesplats fyller du i nedanstående formulär och skickar till institutionens internationella koordinator.
I formuläret ska du också skriva ner titlar på de kurser som du är intresserad av att läsa utomlands. Det är med andra ord viktigt att du gör dig bekant med kursutbudet vid det utländska universitetet redan innan du ansöker.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 april för studier på hösttermin och 1 oktober för studier på vårtermin. Ansökningar som inkommer senare beaktas inte.

Behörighetskrav

Behörighet

För att kunna söka en utbytesplats inom ramen för HSD:s utbytesprogram måste/kan: 

  • Du vara inskriven vid Stockholms universitet.
  • Du ha fullföljt minst ett års akademiska studier.
  • Du vara registrerad student och bedriva studier Stockholms universitet vid ansökningstillfället. Pågående studieuppehåll ger inte behörighet.
  • Dina planerade utbytesstudier ska omfatta studier på heltid.
  • Dina utbytesstudier kan inte omfatta praktik.
  • En preliminär studieplan med kurser som kommer att tillgodoräknas ska vara överenskommen och tillstyrkt av utbyteskoordinator eller motsvarande på aktuell institution och/eller av examenshandläggare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet.
  • Du kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i en examen vid Stockholms universitet.
  • Du inte ha varit på Erasmusutbyte tidigare.

Särskild behörighet

HSD förbehåller sig rätten att efter granskning av ansökningshandlingarna anta/avslå ansökningar om utbytesstudier. Denna särskilda behörighet kan tillämpas oavsett antalet sökande.

Bedömningsgrund

Hur kopplingen mellan det möjliga utbytet och övriga akademiska studier på Stockholms universitet motiveras i ansökningshandlingarna.

Vad händer sen?

Efter sista ansökningsdag kommer ett urval att göras och en nominering att ske. Alla studenter som blivit nominerade kommer att få ett nomineringsbesked. För att få platsen du sökt till måste du tacka ja till nomineringen. Om inte detta görs kommer platsen att erbjudas till en annan sökande.

Har du några frågor?

Kontakta HSD:s internationella koordinator Louise Karlsson via e-post internationalcoordinator@hsd.su.se.