Studieavbrott

Studieavbrott

Det är viktigt att du anmäler studieavbrott så snart du vet att du inte ska fortsätta dina studier. Anmäler du studieavbrott inom tre veckor efter termins-/kursstart räknas det som att du inte har gått kursen/programmet och du kan söka till utbildningen igen på sedvanligt sätt.

Avbrott på program

Avbrott på program innebär att man förlorat sin plats på programmet och därför måste söka in till programmet på nytt om man vill fortsätta sina studier.

Du kan inte anmäla avbrott på program retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skedde tidigare.

Meddela studievägledningen via studievagledning@hsd.su.se om du vill avbryta studierna på ett program där HSD är programansvarig institution. Mejlets ankomstdatum är det datum som läggs in i studiedokumentationssystemet.

Följande uppgifter ska anges:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Jag avbryter mina studier from (år-månad-dag)
  • Anledning till studieavbrottet (svar är ej obligatoriskt men ditt svar kan vara en hjälp i utvecklingen av lärarutbildningen)

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan skriva ut ett giltigt studieintyg via portalen Mitt universitet.

 

Fristående kurs

Om du vill avbryta en fristående kurs meddelar du enklast detta genom att skicka e-post till studieadmin@hsd.su.se . Om du anmäler ditt avbrott inom tre veckor efter kursstart så behöver du inte betala avgift till Studentkåren för denna kurs.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Telefontid: tisdag 10-11 , samt torsdag 13-15.

Tel: 08-674 7156

Besök bokas via e-post eller telefon.

Följande telefontider är inställda; tisdag 8 oktober och torsdag 17 oktober.
Vi nås under denna period bäst på mail. 


Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen
Puff HSD-alumn