Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Grundläggande behörighet för högskolestudier, dvs Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c). Därutöver finns ytterligare behörighetskrav för följande undervisningsämnen:
Historia: Historia A
Religionskunskap: Historia A
Geografi: Matematik B
Moderna språk: Aktuellt språk, steg 3
Samhällskunskap: Matematik B, Samhällskunskap B

Examen

 

Avancerad nivå

Ingångsämne

Historia för arbete mot årskurs 7-9, 270 hp

 

I ämnet historia studeras huvuddragen av den historiska utvecklingen i ett globalt perspektiv och samspelet mellan politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar behandlas. Du får också kunskap om historievetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial. Ämnesstudierna i historia omfattar 90 hp. Därutöver väljer du två ämnen om vardera 45 hp.

Särskild behörighet:

Historia A

Studiegång Historia 7-9 (pdf)

Ingångsämne

Religionskunskap för arbete mot årskurs 7-9, 270 hp

 

Inom ämnet religionskunskap studeras äldre religioner, nutida världsreligioner, etik och livsåskådningar. Du får också kunskap om barns och ungdomars lärande, samt om vetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial. Ämnesstudierna i religionskunskap omfattar 90 hp. Därutöver väljer du två ämnen om vardera 45 hp.

Särskild behörighet:

Historia A
Ingen antagning HT11.

Samhällskunskap och geografi

 

Är du intresserad av att läsa Samhällskunskap eller geografi för arbete mot årskurs 7-9, 270 hp? Mer information finns på Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktiks hemsida