HSD erbjuder 3 kurser inom Kulturskoleklivet för vårterminen 2020. Söktrycket till vårens kurser har varit normalt och kursen i Film och skapande i kulturskolan är redan fullbelagd. De övriga kurserna är ännu öppna för sen anmälan. Sofia Cedervall fortsätter som projektledare för Kulturskoleklivet.