Kurserna för din studieinriktning listas nedan. Längre ner på sidan kan du läsa närmare om kategoriseringen av kursen.

Hitta de sökbara kurserna här:

Stockholms universitet

Stockholms konstnärliga högskola

Hösttermin - termin 1

Vårtermin - termin 2

 

Sommartermin 


Specialpedagogik med inriktning mot kulturskolan 7,5 hp (SKH) Erbjuds återkommande som sommarkurs.

 

Ämnesspecifik del, 30 hp

Kurserna är framtaga för dig som ska jobba som pedagog i kulturskolan och har en bakgrund i opera.

Verksamhetsspecifik del 37,5 hp

Den här delen utgår från kulturskolans uppdag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.

Valbar del, 22,5 hp

Du kan välja fritt bland kursutbudet inom Kulturskoleklivet. Det finns möjlighet att läsa breddningsstudier inom andra ämnesområden eller ämnesövergripande kurser.

Vi rekommenderar dessa för inriktningen dans:

Här kan du läsa mer om vad kurspaketet innehåller