Foto: Lindsay Henwood /Unsplash

Kulturskoleklivet som vänder sig till dig

  • som är verksam kulturskolepedagog och vill fortbilda dig
  • som är konstnär och vill undervisa som i kulturskolan

I den digitala utbildningskatalogen hittar du våra sökbra kurser inom Kulturskoleklivet:

Sök kulturskoleklivets kurser här 
 

Utbildningens innehåll

Stockholms universitet i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola erbjuder ett gemensamt kursutbud. Tillsammans står vi för både spets och bredd inom flera konstnärliga uttryck.

För att få en heltäckande utbildning rekommenderas du att läsa hela kurspaketet. Det består av tre nödvändiga som behövs för att jobba som kulturskolepedagog.

  • Verksamhetsspecifik del: 37,5 hp: specialpedagogik 7,5 hp & kulturskoledidaktik 30 hp
     
  • Ämnesspecifik del: 30 hp ämnesfördjupande och ämnesdidaktiska kurser
     
  • Valbara specialiseringskurser: 22,5 hp ämnesövergripande eller ämnesspecialiserade kurser

Läs mer om vad som ingår i delarna: kurspaketets innehåll

 

Studieinriktningar

Vi erbjuder fem estetiska i studieinriktningar för dig som har en konstnärlig utbildningsbakgrund. Läs mer om vilka kurser vi rekommenderar för varje inriktning här:

Du som redan jobbar som pedagog i kulturskolan och vill fortbilda dig

Du som redan jobbar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar eller specialiserar din kompetens. Vi erbjuder också ämnesövergripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag, som normkritik och specialpedagogik. 

Tidigare kursutbud inom Kulturskoleklivet.

Så här söker du

För att läsa en kurs måste du uppfylla behörighetskraven. Om du tror att du uppfyller behörighetskraven genom reell kompetens behöver du komplettera den vanliga ansökan under ordinarie ansökningssökperiod. Läs mer:

Sök till en kurs med reell kompetens

Alla kurser vid Stockholms universitet söker du via www.antagning.se. Via länken hittar du Viktiga datum för ansökan, besked om behörighet och antagningsbesked. 

I utbildningskatalogen hittar du alla sökbara kurser med länkar vidare till anmälan. 

Till kursutbud och ansökan

Kurser vid Stockholms konstnärliga högskola söker man via deras webbplats. 

 

 

 

Du behövs inom kulturskolan


Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning för att svara mot behovet av fortbildning och fler utbildade kulturskolepedagoger inför stundande pensionsavgångar i kulturskolan. Läs mer:

Arbeta som pedagog i kulturskolan

Läs mer om kulturskolan hos Kulturskolerådet

Kontakt


Studievägledning Stockholms universitet
Kontakt: studievagledning@hsd.su.se

Kontakt: Stockholms konstnärliga högskola