Kursens innehåll

Kursen riktar sig till ämneslärarare i alla ämnen, år 7-9 och gymnasiet. Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning, såväl individuell som i grupp,reflekterande processer, frågeställningar och fenomen i ett professionsutvecklingsperspektiv.

Handledningsprocessen relateras till ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning. Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen diskuteras i kursen. Kunskap om handledningsprocessen fördjupas genom analys och reflektion av undervisning och lärprocesser i relation till kursdeltagarnas egna praktiska yrkesteorier. Utgångspunkt för gruppsamtalen utgörs av gruppdeltagarnas egna erfarenheter. Kursen behandlar också lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning och organisation.

Se hela kursplanen.

 

Förkunskaper

Lärarexamen eller motsvarande samt minst två års lärartjänst.

kursbeskrivning

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se  kursbeskrivningen HV428F (157 Kb)

Studietakt

Kvartsfart och på campus

Datum

Olika beroende på skola/plats

Litteraturlista

Litteratur HV428F (35 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se