Kurs

Poäng

Studietakt

Studietid

Period

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 hp 25% Dag Period 1
Analysera, designa, utveckla undervisning I 7,5 hp 50% Dag/kväll Period 2
Undervisning och lärande i en föränderlig värld - demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling 7,5 hp 50% Dag/kväll Period 1