Kursen ger en överblick över olika genrer inom tillämpad teater i en svensk kontext, och fördjupadekunskaper om teaterns uttrycksmedel i relation till någon av dessa genrer. Kursen ger en orientering i praktiska metoder i arbetet med teaterns uttrycksmedel; personregi, dramaturgi, scenerier och scenografi. Kursen ger också en introduktion till hur en drama-/teaterprocess kan utvecklas genom kollegialt stöd och feedback som ett led i systematisk praktikutveckling. Kursen behandlar även grundläggande principer för observationer och akademiskt skrivande.

Mer information om kursen hittar du via kursplanen.

 

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, engelska 6.

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen via anmälningssidan.

Studietakt

halvfart och på distans med tre campusträffar.

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform.

Start och-
slutdatum

2019-09-02 - 2019-11-03

Kursbeskrivning

Studiehandledning HVDA02_HT19_uppd-190910 (281 Kb)

Litteraturlista

Litteraturlista HVDA02 (304 Kb)

Schema

Schema för HT19

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: eva.osterlind@hsd.su.se

Examinatorer

Eva Östelind, Ulrika von Schantz, Eva Hallgren