Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om tillämpad teater som pedagogiskt verktyg i sociala sammanhang.


Kursen behandlar:
- aktuell forskning om drama och tillämpad teater
- tillämpad teater som begrepp och företeelse ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv
- akademiskt skrivande

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Studietakt

halvfart och på distans med tre campusträffar.

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Datum

2019-01-21 - 2019-06-09

Anmälan & kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning_HVDA01_VT19 (127 Kb)

Schema

Schema programstudenter VT19

Schema fristående kurs VT19

Litteraturlista

Litteraturlista HVDA01 (286 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier HVDA01 (152 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se