Foto. Eva Dalin

Handledarkurserna är en viktig del i att kunna tillgodose lärarutbildningens behov av utbildade handledare till våra lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). Kurserna är högskolekurser på avancerad nivå som ger 7,5 högskolepoäng. För att bli antagen krävs lärarexamen, se förkunskapskraven via kurshemsidorna.

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Kursen (HV426F) är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Kursen ges på kvartsfart, är upplagd på 6 eftermiddagsseminarier. Kursen riktar sig till grundskolelärare F-6 samt ämneslärare 7-9 och gymnasiet

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete i skolan. Behörighetskrav är kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen (7,5 hp) eller motsvarande. Kursen ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning i professionsutveckling och består av två delkurser. Delkurs 1 behandlar ämnesdidaktiska och bedömningsteoretiska perspektiv och delkurs 2 behandlar didaktiska perspektiv med inriktning mot handledningens relationella villkor och möjligheter.

VFU-samordnare?

Är du VFU-samordnare och vill att en handledarkurs ska ges lokalt i kommun eller på skola, Infoblad till VFU-samordnare (218 Kb)

Tidplan vid planering av lokal handledarkurs

  • Senast 10 veckor före planerad kursstart kontaktar skola/kommun institutionen för att komma överens om ett kurstillfälle: handledarkurs@hsd.su.se
  • Senast 8 veckor före planerad kursstart skickas en komplett deltagarlista (namn och e-postadresser) handledarkurs@hsd.su.se.
  • Senast 6 veckor före planerad kursstart skapar kursadministratören ett nytt kurstillfälle och kontaktar Antagningen. Ansökningsinformation skickas till tilltänkta sökande.
  • Senast 5 dagar före ansökan stänger får kontaktperson på skola/kommun information om antalet sökande och de har bedömts som obehöriga, därefter kan kontaktperson påminna deltagare om att ansöka och obehöriga sökande att ladda upp sina meriter.
  • Senast 2 veckor före kursstart stänger ansökan. Välkomstbrev med registreringsinformation mailas till antagna kursdeltagare.

OBS! För få sökande kan innebära att kursen ställs in eller får ett senare startdatum för att fler ska kunna ansöka.

 

Pågående kurser och kurser som förväntas starta 2019

Kontakta handledarkurs@hsd.su.se vid frågor eller intresseanmälan.

Start HT 2019

Kurskod

 

Kursslut

Status

Campus HV426F 2019-09-02 2020-01-19 Ansökan öppen till 15 april www.antagning.se

 

Start VT 2019

Kurskod

Kursstart

Kursslut

Status

Bromma/Alvik HV426F 2019-03-26 2019-10-12  
Täby HV426F 2019-03-19    
Hägerstenshamnen HV426F 2019    
Språkcentrum HV426F 2019    
Botkyrka HV426F 2019-01-30 2019-05-14 Pågående
Campus HV426F 2019-01-30 2019-04-30 Pågående
Rinkeby HV426F 2018-10-25 2019-05-09 Pågående
Sollentuna HV426F 2018-10-02 2019-04-23 Pågående