Foto. Eva Dalin

Handledarkurserna är en viktig del i att kunna tillgodose lärarutbildningens behov av utbildade handledare till våra lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU). Kurserna är högskolekurser på avancerad nivå som ger 7,5 högskolepoäng.

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Kursen (HV426F) är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Kursen ges på kvartsfart, är upplagd på 6 eftermiddagsseminarier. Kursen riktar sig till grundskolelärare F-6 samt ämneslärare 7-9 och gymnasiet.

Information för VFU-samordnare

Här hittar du som är VFU-samordnare och vill att en handledarkurs ska ges lokalt i kommunen information om hur det går till att starta en kurs, Infoblad till VFU-samordnare (218 Kb)