Kursens innehåll

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt leda, organisera och utvärdera undervisning, samt att värdera olika bedömningsformer och hantera en rättssäker betygssättning. Trepartsamtal ingår i kursen. I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån gjorda erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan.

För mer information om kursen se Kursbeskrivning VFU III inom fritidshem (278 Kb) och Betygskriterier för VFU III inom fritidshem (16 Kb) för VFU III.

 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 60 hp i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem varav 15 hp ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning (Bild och form I, 15 hp alternativt Musik I, 15 hp) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU 1, 2.5 hp) samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU 2, 5 hp) ska ingå. Då kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Studietakt

Helfart och på Campus

Datum

2018-01-10 - 2018-02-14

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema (för VT18)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Staffan Guttman och Maria Pemsel