Kursutbudet för vårterminen 2020

För att komma till kursens hemsida med mer detaljerad kursinformation och länk till anmälningssidan klickar på kursens namn nedan. (Sen anmälan för många kurser öppnar 13 december)

Estetiska läroprocesser

Kursnamn

Poäng

Studietakt

Period

Ansökan

Kulturskoledidaktik: grupp och individ - ingår i Kulturskoleklivet

15 hp 50 % A-D Ansök här!
Drama - didaktiskt verktyg för barn som inte leker 7,5 hp 50 % C-D Ansök här!
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I 7,5 hp 25 %, kväll A-B Ansök här!
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I 7,5 hp 25% A-D Ansök här!
Film och skapande kulturskolan - ingår i Kulturskoleklivet 7,5 hp 25 % A-D Stängd för sen anmälan
Dramaturgi. Från text till utforskande processer med barn och unga - ingår i Kulturskoleklivet 7,5 hp 25 % A-D Ansök här!

 

SO-ämnesdidaktiska kurser och VFU-handledarkurser

Kursnamn

Poäng

Studietakt

Period

Ansökan

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 hp 25% A-D  
Islamundervisning i sekulariserade samhällen, Avancerad nivå 7,5 hp 50 %, distans A-B Ansök här!

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

7,5 hp 50 %, distans A-B Ansök här!