Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6.

 

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, 30Hp, GN HV46SO

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, 30 hp, GN

HV461S
Självständigt arbete för grundlärare, grundskolans årskurs 4-6, inriktning mot undervisning i samhällsorienterande ämnen, 15 Hp, GN HV46SG
Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, II, 15 Hp, AN HV46SA
Musik för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp, GN HVM146
Musik för grundlärare årskurs 4-6 II, 15 hp, GN HVM246
Bild för grundlärare åk 4-6 I, 15 hp, GN HVB146
Bild för grundlärare åk 4-6 II, 15 hp, GN HVB246