Kurs Poäng Studietakt Studietid Period

Analysera, designa, utveckla undervisning I

7,5 hp 50% Dag/kväll Period 2

Undervisning och lärande i en föränderlig värld - demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling

7,5 hp 50% Dag/kväll Period 1
Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker 7,5 hp 50% Dag/kväll Period 1
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I 7,5 hp  25% kväll Period 1
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I 7,5 hp  25% Dag/kväll Period 1