Kurs

Poäng

Studietakt

Studietid

Period

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen 7,5 hp 25% Dag/kväll Period 1

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen

15 hp 25% Dag/kväll Period 1

Kommunikation och konfliktförståelse

15 hp 50% Dag/kväll Period 1

Museipedagogik I

7,5 hp 25% Distans Period 1

Samhällsorienterande ämnen I

15 hp 25% Dag/kväll Period 1