Kursens innehåll 

Kursen behandlar ämnesdidaktiska problem och utmaningar som inventeras genom deltagarnas erfarenheter. Med detta som utgångspunkt presenteras ett urval av teoretiska perspektiv och begreppsbildning inom estetisk ämnesdidaktik. Vidare belyser kursen de ämnesdidaktiska traditionerna i respektive ämne, såsom bild, drama och musik.

 

Förkunskaper

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga, humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Studietakt

Halvfart och på distans med campusträffar.

Studieform

Distans utan fysiska träffar

Start och-
slutdatum

2020-03-23 - 2020-06-07

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Distans utan fysiska träffar

Litteraturlista

Litteraturlista HVMA07 (555 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Eva Österlind, eva.osterlind@hsd.su.se

Examinatorer VT20

Eva Österlind, Viveca Lindberg