Kursens innehåll

Kursen behandlar ämnesdidaktiska problem och utmaningar som inventeras genom deltagarnas erfarenheter. Med detta som utgångspunkt presenteras ett urval av teoretiska perspektiv och begreppsbildning inom samhällsorienterad ämnesdidaktik. Vidare belyser kursen de ämnesdidaktiska traditionerna i respektive ämne, såsom geografi, historia, religion, samhällskunskap.

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HVMA08

Förkunskapskrav

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen med ämnesinriktning samhällsvetenskapliga,humanistiska eller estetiska ämnen eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.

Språk

Svenska

Studietakt

50 %

Datum


2020-03-23 - 2020-06-07

Schema

Distans utan fysiska träffar

Litteraturlista

Litteraturlista HVMA08 (592 Kb)

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning uppdateras senast 1 månad före kursstart

Betygskriterier

Betygskriterier uppdateras senast vid kursstart

Examinatorer VT20

Viveca Lindberg och Eva Österlind

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvraig. Viveca Lindberg, viveca.lindberg@hsd.su.se