Kursens innehåll

Kursen behandlar perspektiv på öppen verksamhet och alternativa praktiker i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för arbete med barn och unga.

Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med undersökande och gestaltande processer. 

Sök till kursen mellan den 16 mars och 15 april via antagning.se

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV09KS

Till anmälningssidan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Språk

Svenska

Studietakt

50 %

Datum

v.40 - v.49 

Schema

Schema HT2020. Schema publiceras senast fyra veckor före kursstart

Litteraturlista

Litteraturlista HV09KS

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HT2020

Betygskriterier

Betygskriterier

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: 

Examintorer