Kursens innehåll


Kursen behandlar teorier och metoder avseende handledning. Professionsutveckling analyseras utifrån olika perspektiv. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsteori. Genom analys och reflektion över egen och andras undervisning/verksamhet fördjupas förståelsen för handledningens villkor. Kursen behandlar också lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning och organisation.

Se hela kursplanen.

 

Förkunskaper

Lärarexamen eller motsvarande samt minst två års lärartjänst.

Studietakt

Kvartsfart och på campus

Datum

Olika beroende på skola/plats

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: handledarkurs@hsd.su.se