Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande metoder, material och verktyg för bildframställning, bilden som
kommunikativt verktyg, bildanalys och bildtolkning samt bildämnets didaktik. Vidare behandlar kursen portföljmetodik och pedagogiska arbetsformer inom bild i fritidshem och skola. Kursinnehållet genomsyras av ämnesdidaktiska perspektiv.

  • För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Förkunskaper

30 högskolepoäng inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Studietakt

helfart och på campus

Datum

2019-09-02 – 2019-11-03

Schema

Schema HT19

Betygskriterier

Betygskritierier

Litteraturlista

Litteraturlista

Kursbeskrivning

 

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Mimmi Larsson