Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till dramaturgi ur ett dramapedagogiskt perspektiv i genomförandet av sceniska projekt med barn och unga. I kursen behandlas grundläggande dramaturgisk teori, samt att läsa, analysera, tolka och gestalta dramatiska verk och andra texter. Kursen är intressant för verksamma pedagoger i kulturskola och annan teater- och dramaverksamhet. I genomförandet av kursen samverkar HSD med Riksteatern.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HVDRBU VT20 (355 Kb)

Studietakt

25% fart och på campus

Datum

VT20: 2020-01-20 - 2020-06-07

Litteraturlista

Litteraturlista HVDRBU (727 Kb)

Schema

Schemalänk i TimeEdit VT20

Betygskriterier

  Betygskriterier HVDRBU (287 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Peter Sundebrant: peter.sundebrant@hsd.su.se

Examinatorer VT20

Sofia Cedervall, Peter Sundebrant