Kursens innehåll

Kursen berör film som verktyg och ämne i kulturskolan. Kursen behandlar ämnesdidaktik och perspektiv på filmskapande av och med barn och unga.

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV06KS

Ansök till kursen här!

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Språk

Svenska

Studietakt

25 %

Datum

2020-01-20 - 2020-06-07

Schema

Schema VT2020 (uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Litteraturlista

Litteraturlista HV06KS (uppdateras senast 2 månader före kursstart)

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning VT2020 (uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Betygskriterier

Betygskriterier (uppdateras senast vid kursstart)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: Lisa Öhman, lisa.ohman@hsd.su.se

Examintorer

Examintorer VT20: