Nedan hittar du kurshemsidorna för kurser inom estetiska lärprocesser, kurser inom SO-ämnen, och VFU-handledarkurser. Via kurshemsidorna hittar du schema, litteraturlista och annan kursinformation.

 

Fristående kurser HT19

Dramakurser

Kurser i musikdidaktik


Kurser i Kulturskoleklivet

SO- och VFU-handledarkurser


Kurs inom Lärarlyftet II

Fristående kurser VT 2020

Dramakurser

Kurser i musikdidaktik


Kurser i Kulturskoleklivet

SO- och VFU-handledarkurser

 

Återkommande kurser
 

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Analysera, designa, utveckla undervisning I, 7.5 hp, AN  HVMA02
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp, AN  HV426F
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningen, 7,5 hp, AN           HV428F
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden, 7,5 hp, AN HVDA03
Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, GN HVRD01
Drama - lek - språk, 7,5 hp, GN HV00DF
Drama – didaktiskt verktyg för barn som inte leker, 7,5 hp, GN HV07DF
Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp, AN HV430F
Introduktion till drama med didaktisk inriktning, 7,5 hp, GN CH05DF
Kommunikation och konfliktförståelse, 15 hp, GN CH204F
Museipedagogik I, 7,5 hp, GN CH103F
Musikdidaktik. Gitarr - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp, GN HV03DF
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I, 7,5 hp, GN HV04EF
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I, 7,5 hp, GN HV05EF
Praktiknära ämnesdidaktisk metod I, 7.5 hp, AN HVMA04
Samhällsorienterande ämnen I, 15 hp, GN CH111F

Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling,7,5 hp, AN

HVDA02
Tillämpad teater, 7,5 hp, AN HVDA01
Undervisning och lärande i en föränderlig värld, 7,5 hp, AN HVMA01
Att leda kollegialt lärande, 7,5 hp, AN HVMA03
Att leda drama/teater med barn, 15 hp, GN HVDK03
Ämnesdidaktisk forskning 15 hp, GN HVDT02
Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning, 15 hp, GN HVDT03
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater, 15 hp, GN HVDT04