Kursens innehåll

Kursen behandlar fysisk teater ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och fokuserar särskilt på arbete med barn och unga i kulturskolan. Kursen fokuserar också pedagogiskt ledarskap i relation till barn och ungas teaterutövande.

Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer.

Sök till kursen mellan den 16 mars och 15 april via antagning.se

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV07KS

Till anmälningssidan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Språk

Svenska

Studietakt

25 %

Datum

2020-08-31 - 2021-01-17

Schema

Schema HT2020 Schema publiceras senast fyra veckor före kursstart

Litteraturlista

Litteraturlista HV07KS

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HT2020

Betygskriterier

Betygskriterier

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: 

Examintorer