Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom eller redan arbetar inom kulturskolan.

Kursen behandlar begrepp och perspektiv som berör normkritik och samhällsfrågor i relation till kulturskolans verksamhet. Kursen behandlar även pedagogiska metoder och modeller för normkritiskt arbete med barn och unga.

Anmäl dig till kursen via www.antagning.se mellan 15 mars - 15 april.
 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen via anmälningssidan.

Studietakt

 25%, schema uppdateras senast fyra veckor före kursstart

Datum

HT19: v.36 - v.3

Litteraturlista

Litteraturlista

Schema

Schema HT19 (uppdateras senast en månad före kursstart)

Campusträffar på torsdag förmiddag, varannan vecka, under höstterminen 2019.

Betygskriterier

Betygskriterier

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: