Kursens innehåll

Kursen berör didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på ämnesdidaktik utifrån studentens konstområde. Kursen behandlar ledarskap i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet. I kursen anläggs ett praktikforskningsliknande förhållningssätt där studenten provar och utvecklar sina kunskaper i någon relevant praktik.

Sök till kursen mellan den 16 mars och 15 april via antagning.se

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV08KS

Till anmälningssidan

Förkunskapskrav

Konstnärlig högskoleexamen om 120 hp.

Språk

Svenska

Studietakt

50 %

Datum

2020-08-31 - 2021-01-17

Schema

Schema HT2020. Schema publiceras senast fyra veckor före kursstart

Litteraturlista

Litteraturlista HV08KS

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HT2020

Betygskriterier

Betygskriterier

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: 

Examintorer