Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom eller redan arbetar inom kulturskolan. Kursen består av två delar:

Delkurs I: Kulturskoledidaktiska grundfrågor, 7,5 hp I delkursen behandlas frågor som berör synen på undervisning i kulturskola: olika perspektiv på kunskap och lärande, föreställningar om undervisning i frivilliga estetiska verksamheter, samt didaktiska frågor som vad, hur, när och varför.

Delkurs II: Demokrati och delaktighet, 7,5 hp I delkursen behandlas begrepp och perspektiv som berör demokrati och delaktighet i relation till estetisk verksamhet för och med barn och unga, såsom värdegrund, inkludering, genus och mångfald.

Anmäl dig till kursen via www.antagning.se mellan 15 mars - 15 april.
 

Förkunskaper

 Konstnärlig högskoleexamen om 120 hp.

Anmälan & Kursplan

För anmälan och mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen via anmälningssidan.
Kursbeskrivning Kursbeskrivning HV02KS (894 Kb)

Studietakt

 50%,

Datum

HT19: v.36 - v.3

Litteraturlista

Litteraturlista HV02KS (405 Kb)

Schema

Schema HT19

Betygskriterier

Betygskriterier HV02KS (571 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Ketil Thorgersen, ketil.thorgersen@hsd.su.se

Examinatorer

Sofia Cedervall, Ketil Thorgersen