Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 1–3.

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15HP, GN HVF3SO

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15 hp

HVF31S
Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, valbar kurs, 15HP, GN CHSO2V
Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, II, Avancerad nivå, 15HP, AN HVF3SA
Självständigt arbete i SO-didaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 I, 15HP, GN HVF3SG