Programstruktur antagna HT-2017
 

 

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
  översikten för kurserna inom KPU för VT18 (3102 Kb)

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Självständigt arbete för ämneslärare inom KPU, 15HP, AN HVSANK
Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne, KPU, Avancerad nivå, 22.5 hp HVKS02
Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap Kompletterande pedagogisk utbildning ,KPU, Avancerad nivå, 22.5 hp HVKS01
Undervisning och utveckling, 7,5 hp, AN HVÄU03
Verksamhetsförlagd utbildning I, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 7.5HP, GN HVKVF1
Verksamhetsförlagd utbildning II, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 7.5HP, AN HVKVF2
Verksamhetsförlagd utbildning III, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 15HP, AN HVVFK3