Kursnamn/Nivå/hp

Kurskod

Analysera, designa, utveckla undervisning I, AN, 7.5 hp
 

HVMA02
Undervisning och lärande i en föränderlig värld - demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling, AN, 7.5 hp HVMA01
Att leda kollegialt lärande, AN, 7,5 hp HVMA03
Praktiknära ämnesdidaktisk metod I, AN, 7,5hp HVMA04

De estetiska ämnenas didaktik – magisterkurs, AN, 15 hp

HVMA05

De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – magisterkurs, AN, 15 hp

HVMA06
Ämnesdidaktisk teori med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik I, AN, 7,5 hp HVMA07
Ämnesdidaktiskt teori med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik I, AN, 7,5 hp HVMA08
Analysera, designa, utveckla undervisning II, AN, 7,5 hp HVMA09