Sektionen för uppdragssamordning vid Stockholms universitet är programansvarig avdelning för studier inom ULV och VAL. Om du vill ändra din studiegång eller önskar anmäla dig till kurser inom ULV eller VAL ska du börja med att kontakta ULV-projektet: ulv@su.se eller VAL-projekt via val@su.se.

Nedan hittar du kurshemsidorna för de kurser som HSD ger inom ULV och VAL projekt.

Kursnamn/HP/Nivå

Kurskod

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15HP, GN HVF3SO
Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år 4-6, 30HP, GN HV46SO
Bild och form i skolan II för fritidshem och åk F-6, 15HP, GN HVB2FR
Musik II för fritidshem och årskurs F-6, 15HP, GN HVM2FR
Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 7,5HP, GN CHVU3F
Ämnesdidaktik A med läroplansteori för ULV och VAL 7,5 hp HVÄ01U
Ämnesdidaktik B med läroplansteori för ULV och VAL 7,5 hp HVÄ02U
Verksamhetsförlagd utbildning III, åk 7-9 och gymnasieskolan - kurs inom ULV-projektet 15hp HVVFUU
Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande. Kurs inom ULV- och VAL-projektet, 15HP, GN CHUVGN