Kursinnehåll

Kursen erbjuder fördjupade musikaliska och musikdidaktiska kunskaper med relevans för skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. I kursen integreras musikalisk teori och praktik. Samtliga moment kännetecknas av ett didaktiskt och reflekterande förhållningssätt till barns lärprocesser och till studentens egna kompetensutveckling. I kursen relateras skolans och fritidshemmets praktik, kunskapsmål och värdegrund till aktuella musikpedagogisk diskurser. Utifrån egna erfarenheter, styrdokument och forskning behandlas konsten att planera för och bedöma musikaliskt lärande. Undervisningspraxis, styrdokument och forskningsrön granskas kritiskt i relation till varandra.

  • För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

 

Förkunskaper

30 högskolepoäng inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

Kursbeskrivning

uppdateras senast 4 veckor före kursstart.

Studietakt

helfart och på campus

Datum

För kursen som startar HT18: 2018-11-05 – 2019-01-13

Schema

Schema HT18

Betygskriterier

Betygskriterier HT18

Litteraturlista

uppdateras senast 8 veckor före kursstart.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: