Kursinnehåll

Kursen behandlar sådan kunskap och förmåga som krävs för att såväl självständigt som i samverkan med andra arbeta som grundlärare i samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6. Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktik för undervisning i de samhällsorienterande ämnena, historia,religionskunskap, samhällskunskap och geografi i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokuseras undervisningens syfte, innehåll, arbetsmetoder, kommunikation och bedömning i relation till styrdokument och relevant ämnesteoretisk, ämnesdidaktisk och lärandeteoretisk forskning. Ett SO-didaktiskt perspektiv behandlas parallellt med respektive ämnesområde för att visa ämnesområdets tematiska karaktär.
 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 30 högskolepoäng inom Grundlärarprogrammet med
inriktning mot årskurs 4-6. Verksamhetsförlagd utbildning I, 2,5 högskolepoäng, ska ingå.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

helfart och på campus

Datum

För kursen som startar HT18: 2018-09-03 – 2019-01-20

Schema

Schema HT18

Litteraturlista

Litteraturlista HV46SO (469 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Max Strandberg, max.strandberg@hsd.su.se