Kursplaner

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplaner:

Grundnivå

Kursplan för CHALGN
Kursplan för CH1SAE
Kursplan för CHUVGN
Kursplan för CHSAUV

Avancerad nivå
Kursplan för CHALAN
Kursplan för CHPLAN
Kursplan för CH2SAE
Kursplan för CE45AL
Kursplan för CE46PL

Studietakt

halvfart och på campus

Datum

HT20: 2020-08-31 – 2021-01-15

VT21: 2021-01-18 – 2021-06-04

Webbregistrering

HT20: 4-17 augusti 2020
VT21: 8 december 2020 - 10 januari 2021

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning grund- och avancerad nivå H20

Kursbeskrivning grund- och avancerad nivå V21

Betygskriterier

Betygskriterier grundnivå CHALGN, CH1SAE, CHUVGN, CHSAUV

Betygskriterier avancerad nivå:
Betygskriterier CHALAN
Betygskriterier CHPLAN
Betygskriterier CH2SAE
Betygskriterier CE45AL
Betygskriterier CE46PL

Schema

Schema HT20

Undervisning under våren 2021 sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.

Schema VT21

Examination

Information om datum för examination, anmälan och inlämning.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga:

Ylva Wibaeus för grundnivå (CHALGN, CH1SAE, CHUVGN och CHSAUV)
Caroline Gustavsson för avancerad nivå (CHALAN, CHPLAN, CH2SAE, CE45AL, CE46PL)

Examinatorer

Höstterminen 2020:

Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Berit Ljung, Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå, Anne Lidén, Pernilla Andersson, Björn Falkevall,
Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm, Johan Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per Fransson, Ulrika von Schantz, Ketil Thorgersen, Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny Berglund, Maria Wassrin, Anja Kraus, Ingela Visuri, Eva Österlind, Eva Hallgren, Sofia Cedervall

Vårterminen 2021 (grundnivå):

Anne Lidén, Caroline Gustavsson, Catrin Björck, Cecilia Lundholm, Eva Hallgren, Eva Österlind, Frederik Wallenstein, Inger Eriksson, Jenny Berglund, Johan Sandahl, Ketil Thorgersen, Kristina Lanå, Lisa Öhman, Maria Olson, Maria Wassrin, Martin Karlsson, Max Strandberg, Per Fransson, Per Höjeberg, Per-Arne Karlsson, Sofia Cedervall, Ulrika von Schantz, Viveca Lindberg, Ylva Wibaeus

Vårterminen 2021 (avancerad nivå):

Anne Lidén, Caroline Gustavsson, Catrin Björck, Cecilia Lundholm, Eva Hallgren, Eva Österlind, Frederik Wallenstein, Inger Eriksson, Jenny Berglund, Johan Sandahl, Ketil Thorgersen, Kristina Lanå, Lisa Öhman, Maria Olson, Maria Wassrin, Martin Karlsson, Max Strandberg, Per Fransson, Per Höjeberg, Per-Arne Karlsson, Sofia Cedervall, Ulrika von Schantz, Viveca Lindberg, Ylva Wibaeus