Kursplan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se respektive kursplan:
Kursplan för HVF3SG
Kursplan för HVF3SA
Kursplan för HV46SA

Studietakt

helfart och på campus

Datum

HT18: 2018-11-05 - 2019-01-20
VT19: 2019-03-26 - 2019-06-07

Webbregistrering

VT19: 8-14 januari 2019

Schema

Schema HT18

Schema VT19

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning HVF3SG, HVF3SA, HV46SA H18 (394 Kb)

Examination

Information om datum för examination, anmälan och inlämning.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga:

Per Höjeberg för grundnivå (HVF3SG)
Caroline Gustavsson för avancerad nivå (HVF3SA och HV46SA)