Kursplan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se respektive kursplan:
Kursplan för HVF3SG
Kursplan för HVF3SA
Kursplan för HV46SA

Studietakt

helfart och på campus

Datum

VT18: 2018-03-20 - 2018-06-02
HT18: 2018-11-05 - 2019-01-20

Kursbeskrivning
 

Kursbeskrivning VT18

Kursbeskrivning HT18 (publiceras senast en månad före kursstart)

Schema

Schema VT18
Schema HT18 (publiceras senast en månad före kursstart)

Examination

Information om datum för examination, anmälan och inlämning.

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga:

Per Höjeberg för grundnivå (HVF3SG)
Caroline Gustavsson för avancerad nivå (HVF3SA och HV46SA)