Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplaner:
Kursplan för HVF3SG
Kursplan för HVF3SA
Kursplan för HV46SA

Studietakt

helfart och på campus

Datum

För kursen som startar HT17: 2017-10-30 - 2018-01-12
För kursen som startar VT18: 2018-03-20 - 2018-06-02

kursbeskrivning

För mer detaljerad information, var vänlig se kursbeskrivning helfart HT17 (56 Kb)

kursbeskrivning
Schema

Kursbeskrivning/schema HT17: se kursbeskrivning helfart HT17 (56 Kb)

Kursbeskrivning VT18: se Kursbeskrivning för självständigt arbete, VT18 helfartstudier (109 Kb)
Schema VT18

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvariga lärare för VT18:

Per Höjeberg, per.hojeberg@hsd.su.se för HVF3SG
Caroline Gustavsson, caroline.gustavsson@hsd.su.se för HVF3SA och HV46SA