Programstruktur för ämneslärarprogrammet 7-9 antagna fr.o.m. HT-2017

Utbildningsplan

Nedanstående utbildningsgång hade antagna studenter första gången från vårterminen 2019.

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det kombinationsämne du har valt.

Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

Termin 6: Ämne 2 (31-60 hp inklusive självständigt arbete GN)

Du läser andra terminen av det kombinationsämne du har valt.

 

Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

 • Undervisning och utveckling, 15 hp
  ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HS
 • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
  ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

 

Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete AN)

Du läser tredje terminen av det ingångsämne du har valt.

 • Historia III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Historiska institutionen
 • Religionsvetenskap III inom Ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
 • Geografi (61-90 hp)
  ges av Institutionen för naturgeografi