Programstruktur för ämneslärarprogrammet 7-9 antagna fr.o.m. HT-2017

Utbildningsplan, se fr.o.m. HT17

OBS! Mer information om kurser kommer uppdateras inför terminsstart.

Eftersom nedanstående utbildningsgång startar för första gången vårterminen 2019 kommer länkar till kurssidorna att läggas upp efter hand.

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1: Ämne 1 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 2: Ämne 1 (31-60 hp)

Du läser andra terminen av det ingångsämne du har valt.

 

Termin 3: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

Termin 4: Ämne 2 (1-30 hp)

Du läser första terminen av det kombinationsämne du har valt.

 • English I, 30 hp
  ges av Department of English
 • Svenska som andraspråk I, 30 hp
  ges av Centrum för tvåspråkighetsforskning
 • Historia I (1-30 hp)
  ges av Historiska institutionen
 • Religionsvetenskap I (1-30 hp)
  ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Termin 5: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

 • Eleven i skolan, 22,5 hp
  Delkurser:
  Teorier om lärande, 7,5 hp
  Specialpedagogik, 7,5 hp
  Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
  Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

Termin 6: Ämne 2 (31-60 hp inklusive självständigt arbete GN)

Du läser andra terminen av det kombinationsämne du har valt.

 • English II, 30 hp
  ges av Department of English
 • Svenska som andraspråk II, 30 hp
  ges av Institutionen för språkdidaktik (ISD)
 • Historia II, 30 hp
  ges av Historiska institutionen
 • Religionsvetenskap II, 30 hp
  ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

 

Termin 7: Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU

Alla läser samtliga kurser.

 • Undervisning och utveckling, 15 hp
  Delkurser:
  Ämnesdidaktik, 5 hp
  Utvärdering, 2,5 hp
  Kunskap, 5 hp
  Ämnesdidaktik, 2,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp
  Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

 

Termin 8: Ämne 1 (61-90 hp inklusive självständigt arbete AN)

Du läser tredje terminen av det ingångsämne du har valt.

 • Historia III inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Historiska institutionen
 • Religionsvetenskap III inom Ämneslärarprogrammet, 30 hp
  ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
 • Geografi (61-90 hp)
  ges av Institutionen för naturgeografi