Studiegångar

Studiegångar ämneslärarprogram mot gymnasieskolan

Studiegång fr.o.m HT17
Denna sida gäller för dig som är antagen fr.o.m HT17: Studiegång fr.o.m HT17

 

Studiegång t.o.m. VT17
Denna sida gäller för dig som är antagen t.o.m. VT17: Studiegång t.o.m. VT17

Studiegångar ämneslärarprogram för grundskolans årskurs 7-9

Studiegång fr.o.m. VT19

Denna sida gäller för dig som är antagen fr.o.m. VT19: Studiegång fr.o.m VT19

 

Studiegång t.o.m. VT17

Denna sida gäller för dig som är antagen t.o.m. VT17: Studiegång t.o.m. VT17.

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Tlefontiden inställd torsdag v. 47.

Telefontid: tisdag 10:30-11:30 , samt torsdag 13-14.30.

Tel: 08-674 7156
Besök bokas via e-post eller telefon.

Med anledning av coronaviruset bokar vi in telefonsamtal istället för fysiska möten. 

Studieadministratör
E-post: studieadmin@hsd.su.se

kurshemsidor förstasidan
Puff Kulturskoleklivet
Våra ämnen