Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

 

Utbildningen ger en grundläggande kompetens i att leda och utveckla drama och teater för barn och unga på deras fritid. Efter examen kan du jobba i till exempel kulturskola och studieförbund. Du lär dig om drama/teater som estetiskt ämne, pedagogiskt ledarskap, barn och ungdomskultur, verksamhetsutveckling, forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande samt utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext. Du arbetar med drama- och teaterövningar, improvisationer och multimodala gestaltningsformer samt dramapedagogiska metoder som processdrama, forumteater och rollspel. Du utvecklar kunskaper om kommunikation, grupprocesser, normkritik och inkludering. Du utvecklar kunnande i teaterproduktion och teknik. Du möter gästlärare, ser föreställningar och gör studiebesök. Studierna avslutas med en scenisk produktion som presenteras för publik.

Programmet omfattar 180 hp dvs. tre års heltidsstudier vid Stockholms universitet och inkluderar valbara kurser om sammanlagt 15 hp.

Med en kandidatexamen i estetiska ämnens didaktik - drama/teater blir du attraktiv på en arbetsmarknad som växer och utvecklas. Det finns goda möjligheter att få jobb efter studierna och under utbildningen får du kontakt med potentiella arbetsgivare. Du som söker har troligtvis egen erfarenhet av drama och teater och har kanske gått på estetiska programmet, folkhögskola eller kulturskola.

 

Kandidatprogram i Estetiska ämnens didaktik - drama/teater, 180 hp

 

Programmets uppläggning Studiegång
Utbildningsnivå Grundnivå
Programmet startar HT17, startar under första halvan av terminen
Studietakt 100%
Behörighet Grundläggande behörighet

Ansökan och
utbildningsplan

Ansökan och utbildningsplan
Ansökan till HT2017 är öppen 15 mars - 18 april

Examen

Kandidatprogrammet leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet de estetiska ämnenas didaktik
Programansvarig Sofia Cedervall, sofia.cedervall@hsd.su.se
Studievägledare studievagledning@hsd.su.se
Studieadministration studieadmin@hsd.su.se

 

 

Ämnet drama vid Stockholms Universitet har en lång tradition, främst inom lärarutbildningarna men också som fristående kurser. Lärarna har bred och djup erfarenhet och här finns också Sveriges första professor i drama, Eva Österlind. Vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) finns ytterligare estetisk kompetens i musik, bild och dans. Det nya kandidatprogrammet samverkar med Centrum för Barnkulturforskning vid Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen.