Läsår 1

Första läsårets kurser ger en introduktion till drama/teater som estetiskt kunskapsområde inom ramen för en pedagogisk verksamhet. Estetiska ämnens didaktik presenteras och barn- och ungdomskultur belyses ur olika perspektiv. Första året innehåller också två fältstudieveckor.

Termin 1

Drama med didaktisk inriktning 30 hp

Termin 2

Barnkultur i samtid 15 hp
Estetiska ämnens didaktik 15 hp

 

Läsår 2

Andra läsårets kurser behandlar pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, samt ger en introduktion till forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande. Valbara kurser ger möjlighet till individuell specialisering. Två praktikperioder ingår, en på hösten och en på våren.

Termin 3

Att leda drama/teater med barn 15 hp
Ämnesdidaktisk forskning 15 hp

Termin 4

Att utveckla estetisk verksamhet 15 hp
Valbara kurser 15 hp

 

Läsår 3

Tredje läsårets kurser består av fördjupning i ämnesdidaktisk forskning inom ramen för ett självständigt arbete. Andra kurser innebär ett utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext.

Termin 5

Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning 15 hp
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater 15 hp

Termin 6

Ämnesfördjupning - Drama som konstform 15 hp
Scenisk produktion - konstnärlig gestaltning inför publik 15 hp