Äldre examensregler

Som en följd av den så kallade Bolognaprocessen infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i Sverige den 1 juli 2007. Under en övergångsperiod utfärdades examensbevis både enligt äldre regler och enligt nya regler.

Fram till och med 30 juni 2015 utfärdades examensbevis enligt äldre regler. Nu har slutdatumet för utfärdande av bevis enligt äldre regler passerats.

Från och med 1 juli 2015 utfärdas endast examensbevis enligt nya regler (högskolelagen, SFS 2006:173).

Du som ännu inte tagit din kandidat- magister- eller masterexamen måste alltså ta din examen enligt de nya bestämmelserna. Du som ska ansöka om lärarexamen enligt äldre regler kan dock göra det fram till och med 30 juni 2030.

Ansök om examen

Inom kombinationsprogrammet behöver du ansöka om tre examina – en kandidatexamen, en magisterexamen och en lärarexamen. Öppna → minastudier.su.se och klicka på examensansökan, därefter skapar du din ansökan. Markera de kurser som skall ingå i respektive examina.

1) Kandidatexamen inom ditt huvudområde (ditt första/ingångsämne)

2) Magister-/Masterexamen inom ditt huvudområde.

3) Ansök om lärarexamen, 300hp

Handläggningstiden för examensbevis varierar under året