Behörighet

För antas till kurserna hörande till den yrkesinriktade utbildningen måste du ha läst 90 hp i ditt förstaämne och minst 60 hp i ditt andraämne. En generell dispens kan lämnas för saknade 30hp i något av ämnena. Observera att inriktningarna Svenska och litteraturvetenskap, Svenska som andraspråk samt Samhällskunskap innebär att din utbildning förlängs med en minst en termin.

Du ansöker till lärarprofessionsdelen via länken nedan. Ansökan är öppen fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 15 april

Webbformulär för ansökan till lärarprofessionen för HT19

OBS: lärarprofessionsdelen (lärartermin 1) startar endast på hösttermin och lärartermin 2 går endast att läsa på våren.

Ibland kan master- och eller magisterkurser krocka med den sista lärarterminen 3 eftersom vissa masterkurser endast ges på höstterminen, då den sista lärarterminen normalt infaller. Om du inte meddelar annat infaller den tredje lärarterminen under en hösttermin efter lärartermin 2. Mer information ges vid introduktionstillfället för lärarprofessionen.

Vad ingår i lärarprofessionen?

Studenter inom kombinationsprogrammet läser tillsammans med studenter som läser Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Här hittar du studiegången med en översikt för kurserna inom KPU

Lärartermin 1

Skolan i samhället, 22,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp

Lärartermin 2

Eleven i skolan, 15 hp

Undervisning och utveckling, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp

Lärartermin 3

- VFU III, 15 hp (Kursen varierar beroende på ämneskombination)

Observera att kurserna har varierande kurskoder och ansvariga institutioner beroende på vilka ämnen som du är antagen i, därmed finns inga länkar för de kurserna i redogörelsen ovan.