Lärarprofessionsdelen

Lärarprofessionsdelen innehåller 45hp från lärarutbildningens allmänna utbildningsområde samt 30hp verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktik. De första två terminerna på lärarprofessionsdelen läser du tillsammans med studenterna på KPU.

Läs mer om ansökan och behörighet här: Lärarprofessionsdelen

Kursutbud och anmälan för HT19

Nedan hittar du information om ämneskurser som kan väljas inom Kombinationsprogrammet inför HT2019.

Humanistiska fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

 

Humanistiska fakulteten

Historia

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till expedition@historia.su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Historia I, 30 hp

Historia II, 30 hp

Historia kandidatkurs, 30 hp (För dig med historia som förstaämne)

Historia III, 15 hp (För dig med historia som andraämne)

Kurspaket magister historia, 30 hp OBS, magisterkursen (30hp) ges endast under vårterminen och masterkursen (60hp) startar endast under höstterminen. Kurspaket magister/master innebär även att efter du har gjort ditt val på antagning.se kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet. Mer information hittar du på Historiska institutionens webbplats.

 

Litteraturvetenskap

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studentexpedition@mups.su.se i samband/precis innan kursstarten HT18.

Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Observera att du alltid ska läsa en termin svenska om du har litteraturvetenskap som första- eller andraämne.

Litteraturvetenskap I, 30 hp

Litteraturvetenskap II, 30 hp

Litteraturvetenskap III, 30 hp (För dig med littvet som förstaämne)

Litteraturvetenskap III, 15 hp (För dig med littvet som andraämne)

Magister/master litteraturvetenskap (60/120hp)

 

Religionshistoria

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studievagledning@erg.su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att sökas via antagning.se.

Religionshistoria I, 30 hp

Religionshistoria II, 30 hp

Religionshistoria kandidatkurs, 30 hp (För dig med rel/hi som förstaämne)

Religionshistoria - ämnesstudier inom kombinationsutbildning, 15 hp (För dig med rel/hi som andraämne)

Kurspaket magister/master Religionshistoria, 30/60 hp (startar endast höstterminer) Magisteruppsatsen ges normalt på vårterminen period 2. Kurser på avancerad nivå går dock att läsa på höstterminen.

 

Svenska

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studexp.svenska.svefler@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Observera att du alltid ska läsa en termin litteraturvetenskap om du har svenska eller svenska som andraspråk som första- eller andraämne. 

Svenska I, 30 hp

Svenska II, 30 hp

Svenska kandidatkurs, 30 hp (För dig med svenska som förstaämne)

Svenska III, 15 hp (För dig med svenska som andraämne)

Magisterkursen: Magisterkursen startar normalt på vårterminen. Magisterkursen består av 30 hp (magisteruppsats 15hp och 2*7,5hp valbara kurser på avancerad nivå inom svenska). Du anmäler till:

  1. Magisteruppsats 15hp
  2. Två valbara kurser via ämnesinstitutionen. Mer information, gällende magisterkursen, finner du via ämnesinstitutionens hemsida.

Masterkursen: Masteruppsatsen går att skriva på vårterminen. Förslag på studiegång:

HT: Valfria kurser om sammanlagt 30hp ur institutionens utbud av valbara kurser på avancerad nivå.

VT: Masteruppsats i svenska om 30hp

Du anmäler dig till Masteruppsats, 30 hp via studexp.svenska.svefler@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att sökas via antagning.se.

 

Svenska som andraspråk

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studexp.svenska.svefler@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Observera att du alltid ska läsa en termin litteraturvetenskap om du har svenska eller svenska som andraspråk som första- eller andraämne.

Svenska som andraspråk I, 30 hp (Ges endast på höstterminen)

Svenska som andraspråk II, 30 hp (startar endast vårtermin)

Svenska som andraspråk, magisterkurs 15 hp (endast VT)
Svenska som andraspråk, masterkurs 30 hp (endast VT)

                                   

Svenska som andraspråk III, 30hp för dig med ”Svenska som andraspråk” som förstaämne, välj inriktning A, B eller C:

Alternativ A: Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, 30 hp (ges endast på höstterminen)

Alternativ B: Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, 30 hp (Erbjuds enbart på halvfart)

Alternativ C: Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, 30 hp (startar endast vårterminer)

 

Svenska som andraspråk III, 15hp för dig med ”Svenska som andraspråk” som andraämne, välj inriktning A, B eller C.

Alternativ A: Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, 15 hp (ges endast på höstterminen)

Alternativ B: Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, 15 hp, (startar endast vårterminer).

Alternativ C: Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, 15 hp, (startar endast vårterminer). 

 

Masterkurser: Om du avser skriva din masteruppsats, under vårterminen, mejlar du till britt.arvidsson@su.se på Institutionen för svenska och flerspråkighet (anmäl dig senast en månad före terminsstarten). Masteruppsatsen i Svenska som andraspråk om 30 hp går endast att skrivas på vårterminen.

Magisterskurser: Om du avser läsa magisterkursen, under vårterminen, mejlar du till britt.arvidsson@su.se på Institutionen för svenska och flerspråkighet (anmäl dig senast en månad före terminsstarten).

 

Franska

Franska - magisterkurs, 30 hp ansöker du via antagning.se. Klicka på kursens länk i listan nedan för att komma till ansökningssidan. För att ansöka till någon av övriga nedan-stående kurser skriver du till studievagledare.fraita@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

 

Franska I, 30 hp

Franska II, 30 hp

Franska - kandidatkurs, 30 hp (För dig med franska som förstaämne)

Franska III, 15 hp (För dig med franska som andraämne)

Franska - magisterkurs, 30 hp

Franska kurspaket master, 60 hp

 * Kurspaket master innebär även att efter du har gjort ditt val på antagning.se kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Italienska

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till gunnel.nasman@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Italienska I, 30 hp

Italienska II, 30 hp

Italienska III, 15 hp (För dig med italienska som andraämne)

Italienska III, 30 hp (För dig med italienska som förstaämne)

Italienska - kandidatkurs, 30 hp (För dig med italienska som förstaämne)

Italienska - magisterkurs, 30 hp (För dig med italienska som förstaämne)

Kurspaket master italienska, 60 hp*

* Kurspaket master innebär även att efter du har gjort ditt val på antagning.se kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Tyska

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till Anna.Callenholm@tyska.su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Tyska II, 30 hp

Tysk kandidatkurs, 30 hp (För dig med tyska som förstaämne)

Tyska III, 15 hp (För dig med tyska som andraämne)

Tyska, magisterkurs, 30 hp

Tyska, masterkurs, 30 hp

 

Engelska

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till anja.nystrom@english.su.se före den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer.

  • Engelska kandidatkurs, 30 hp (För dig med engelska som förstaämne)
  • Engelska III, 15 hp (För dig med engelska som andraämne) Sträcker sig utöver hela terminen.
  • Engelska, magisterkurs – se information på Engelska institutionens hemsida
  • Engelska, masterkurs – se information på Engelska institutionens hemsida

 

Spanska

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till gunnel.nasman@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Spanska, språk och litteratur I, 30 hp

Spanska, språk och litteratur II, 30 hp

Examenskurs i spanska inom kombinationsprogrammet, 30 hp (För dig med spanska som förstaämne)

Spanska III, 15 hp (För dig med spanska som andraämne)

Spanska kurspaket magister/master, 30/60 hp*

* Kurspaket magister/master innebär även att efter du har gjort ditt val på antagning.se kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Geografi 

För att ansöka till någon av Geografi I-III skriver du till karin.reutersward@natgeo.su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. För att ansöka till Kurspaket magister/master geografi, 30 hp, klickar du på nedanstående länk och ansöker via antagning.se.

Läs mer här: Kombinationsprogrammet, ingång geografi

Geografi I, 30 hp (ansöks via e-post)

Geografi II, 30 hp (ansöks via e-post)

Geografi III, 30 hp (För dig med geografi som förstaämne) (ansöks via e-post)

Geografi III, 15 hp (För dig med geografi som andraämne) (ansöks via e-post)

Kurspaket magister/master geografi, 30 hp* (Ansöks via antagningen)

* Kurspaket master innebär även att du kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Fysik

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studievagledare@fysik.su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Fysik kurspaket, 61-90 hp (startar endast höstterminer)

Kurspaket magister/master fysik, 30 hp*

* kontakta institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Biologi

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till birgitta.akerman@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Biologi kurspaket, 60 hp (1-60 hp). (erbjuds inte)

Biologifördjupning, 30 hp (61-90 hp) (För dig med biologi som förstaämne)

Biologi III, 15 hp (61-75 hp, period 1) (För dig med biologi som andraämne)

Biologi III, 15 hp (61-75 hp, period 2) (För dig med biologi som andraämne)

Kurspaket master biologi, 60 hp (kontakta birgitta.akerman@su.se för att välja kurser på avancerad nivå inom paketet)

* Kurspaket magister/master innebär även att efter du har gjort ditt val kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Matematik

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till lararutbildning@math.su senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Matematik I, 30 hp

Kurserna inom Matematik II motsvarar tillsammans matematik 31-60 hp och ska sökas tillsammans.

Matematik II (välj nedanstående 4*7,5 hp kurser)

Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp

Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp

Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp

Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp

Matematik kandidatkurs, 30 hp

Matematik III, 15 hp (för dig med matematik som andraämne)

Kurspaket magister/master matematik, 30 hp

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällskunskap/Statsvetenskap

Samhällskunskap 60hp ges inte. Kontakta kub@su.se för vidare information.

Kursen samhällskunskap 60 hp är förkunskapskrav till följande kurser:

Statsvetenskap II, 30 hp (ansöks via Antagningen.se)

Statsvetenskap III, 30 hp (ansöks via Antagningen.se)

Statsvetenskap III, 15 hp (för dig med statsvet som andra ämne) För att ansöka till denna kurs skriver du till studievagledare@statsvet.su.se och då senast 16 april.

Kurspaket magister/master statsvetenskap, 30 hp (startar endast höstterminer)

 

Samhällskunskap/Nationalekonomi

(Finns endast som andraämne).

Förkunskapskrav till nedanstående kurser är dels respektive kurs förkunskapskrav, dels kursen samhällskunskap 60 hp. Kurserna söks via www.antagning.se .

Mikroteori med tillämpningar, 15 hp

Nationalekonomi II för kombinationsprogrammet , 30 hp

Nationalekonomi III för kombinationsprogrammet , 30 hp

För information om kurser kontakta economics2@ne.su.se senast 16 april.

 

Samhällskunskap /Sociologi

Du ansöker till nedanstående kurser via antagning.se senast den 16 april. Du kan klicka på länkar.
Kursen samhällskunskap 60 hp är förkunskap till följande kurser:

Sociologi I, 30 hp

Sociologi II, 30 hp

Sociologi III, 30 hp

Kurspaket magister/master sociologi, 30 hp*

*Kurspaket magister/master innebär även att efter du har gjort ditt val på antagning.se kontaktar institutionen för att göra ett lokalt val av kurser inom paketet.

 

Företagsekonomi

Finns endast som andraämne.  För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studievagledare@sbs.su.se. senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Företagsekonomi I, 30 hp

Företagsekonomi II, 30 hp

Företagsekonomi III, 15 hp 

 

Psykologi

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till kub@su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Psykologi I, 30 hp

Psykologi II, 30 hp

Psykologi III, 30 hp (För dig med psykologi som huvudämne)

Kompletterande Psykologi II, 15 hp period 1 (För dig med psykologi som andraämne)

Kompletterande Psykologi II, 15 hp period 2 (För dig med psykologi som andraämne)

Kurspaket magister/master psykologi, 30 hp (startar endast höst)

 

Data- och systemvetenskap

För att ansöka till nedanstående kurser skriver du till studierektorGA@dsv.su.se senast den 16 april. Ange sökt kurs samt personnummer. Kurserna går inte att söka via antagning.se.

Observera att om du läser data- systemvetenskap som andraämne ska läsa 61-90 hp.

Data och systemvetenskap I, 30 hp (startar endast höst)

Data och systemvetenskap II, 30 hp (startar endast vår)

Data- och systemvetenskap III, 30 hp

Kurspaket magister/master Data- och systemvetenskap, 30 hp

 

 

Naturkunskap, kemi, juridik, teckenspråk, ryska, filosofi mfl.

För val inom ovanstående ämnen kontakta respektive institution.