Kombinationsprogrammet erbjuder antagna studenter en väg till två attraktiva examina. Efter avslutat program erhålles lärarexamen på avancerad nivå, för undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan, samt en master- eller magisterexamen i valt förstaämne (nivå på generella examina beror på antagningstermin).

Programmet kan sägas innefatta tre delar; förstaämne, andraämne och yrkesdel. Ditt förstaämne är det ämne du studerar till masternivå. För den som önskar en mindre omfattande utbildning kan det finnas möjlighet att avsluta studierna på magisternivå. Studenter väljer i samråd med studievägledare vilka två ämnen som kombineras.

Hur lång din utbildning blir beror på vilket första- respektive andraämne du väljer, samt om du väljer att läsa det till master- eller magisternivå.

Viktigt datum

Datum för att senast ansöka om examina inom Kombinationsprogrammet är år 2023. Obs att alla kurser måste vara avslutade och inrapporterade i LADOK innan detta datum.

 

Kombinationsprogrammet

Gäller endast studenter redan antagna till kombinationsprogrammet

Val till ämneskurser
inför HT19

Kurser som kan väljas inom Kombinationsprogrammet inför höstterminen 2019 hittar du här: Val av kurser

Lärarprofessionen

Lärarprofessionsdelen innehåller 45hp från lärarutbildningens allmänna utbildningsområde samt 30hp verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktik. Läs mer om ansökan och behörighet här: Lärarprofessionsdelen

Examen

Läs mer: ansök om examen

Studieplanering

Studiegång och utbildningsplaner

Kontakt

Studievägledning: kub@su.se
Studieadministration: studieadmin@hsd.su.se