Programmets innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Programmet ges på helfart (100%, ej på distans) och omfattar 90 hp och tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) samt 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet är campusförlagt och kurserna ges vid flera olika institutioner på Stockholms universitet.

 

Följande ämnen finns inom KPU

Vid Stockholms universitet går det att ansöka till följande humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inom KPU. Ämnen som är aktuella för antagning kan variera inför varje programstart. Antagning kan endast ske till de ämnen där det finns möjlighet till VFU-placering.

Längre ner på sidan hittar du information om behörighetkrav.

Är du intresserad av att läsa KPU i matematik eller naturvetenskapliga ämnen? Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

För examen mot årskurs 7-9 För examen mot gymnasieskolan
Engelska Engelska
Finska Finska
- Franska
- Företagsekonomi
Geografi Geografi 
Historia Historia
- Italienska
- Portugisiska (ej sökbar HT21)
- Psykologi 
Religionskunskap Religionskunskap
Samhällskunskap Samhällskunskap
Spanska Spanska
Svenska Svenska
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk
  Teater
Teckenspråk (ej sökbar HT21) Teckenspråk (ej sökbar HT21)
- Tyska

 

Behörighetskrav

Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande samt särskild behörighet enligt nedanstående. Innehållet i ämnesstudierna ska vara relevant för undervisning i ämnen som finns i gymnasieskolan eller årskurs 7-9.

 • För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp.
 • För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp respektive 60 hp.
 • För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp.
 • För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 respektive 90 hp.

Du hittar de specifika behörighetskraven för respektive ämne i:

OBS! Ämnesstudierna ska inkludera minst ett självständigt arbete om 15 hp.

Har du läst ämnesstudier i språk vid ett icke-svenskspråkigt lärosäte behöver du komplettera med en kurs i kontrastiva moment.

Generella riktlinjer för behörighet

I nedanstående PDF-filer finner du de generella riktlinjerna för behörighet - vad som krävs för att uppfylla behörighetskraven för respektive ämne och inriktning.

En prövning av meriter mot förkunskapskraven görs i samband med ansökan till utbildningen. Beslutet tas av Antagningsservice vid Stockholms universitet efter ansökan och vi på HSD kan således inte föregå deras beslut och ge förhandsbesked på eventuella tillgodoräknanden.

Om ansökan och urvalsgrupper

När du ansöker anger du vilket eller vilka undervisningsämnen du vill få din behörighet prövad i. Ansöker du med två ämnen men bedöms som behörig i endast ett av dem kan du bli antagen med ett ämne.

Urvalsgrupperna är baserade på det ämne som kommer att vara ditt första ämne. Du blir placerad i den urvalsgrupp som är mest fördelaktig för dig. Följande urvalsgrupper finns:

 • Engelska
 • Moderna språk (finska, franska, italienska, spanska, tyska)
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Geografi
 • Företagsekonomi 
 • Psykologi
 • Samhällskunskap
 • Teater
 • Övriga humanistiska ämnen (historia, religion)

Till höstterminen 2021 går det att ansöka med ett eller två ämnen. Höstterminen 2021 prioriteras ämnena Företagsekonomi och Svenska som andraspråk.

 • OBS! Ansökan med tre ämnen och ansökan till ämnena Portugisiska eller Teckenspråk är inte möjlig inför höstterminen 2021.
 • Vid behov av urval så fördelas antalet platser utifrån första ämne. I den mån det är möjligt så ges fler platser till behöriga sökande med prioriterade ämnen som första ämne.
 • Behöriga sökande rangordnas inom varje urvalsgrupp efter antal högskolepoäng i sökt ämne/sökta ämnen.
 • Antagning kan endast ske till de ämnen där det finns möjlighet till VFU-plats.
 • Det är ett programtillfälle som du ansöker till oavsett ämne och inriktning. När du har valt programtillfället kommer du i steg två (när du ska prioritera sökta utbildningar) välja vilket eller vilka ämnen som du vill bli behörighetsbedömd inom.

Direktlänk till ansökan uppdateras närmare 15/3

Du anmäler dig via www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Stockholms universitet har endast antagning varje hösttermin.

 

Studiegång och kursöversikt
 


Här hittar du information om de kurser som läses varje termin inom Kompletterande pedagogisk utbildning: studiegång.
 

 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Under sammanlagt tre terminer kommer du att läsa en mängd olika kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som på olika sätt syftar till ge dig kunskaper du behöver i yrkeslivet.

Kurserna inom kärnan ges av flera olika institutioner. Varje kurs ges av den institution som har forskning och ämneskunniga inom det området, allt för att du ska få en så bra utbildning som möjligt.

 


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av ett antal VFU-kurser, om totalt 30 hp, där praktik och teori knyts samman. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är viktig och ska tillsammans med den universitetsförlagda utbildningen ge dig viktiga redskap för ditt kommande yrke.

 
 

 

Examen

En ämneslärarexamen med ett ämne avläggs på grundnivå. En ämneslärarexamen med två ämnen avläggs på avancerad nivå.

Ämneslärarprogram i årskurs 7-9
Med en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 via din lärarlegitimation. Utöver detta kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6  samt gymnasiet.

Ämneslärarprogram i gymnasieskolan
Med en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan kan du få behörighet att undervisa på gymnasiet. Utöver detta kan du även få behörighet att undervisa i årskurs 7-9.

För mer information om behörighet och utökad behörighet via lärarlegitmationen kan du läsa mer via Skolverkets hemsida.

 

 

Efter studierna

När du är klar med din ämneslärarexamen är många olika vägar öppna för dig, här har vi samlat information om arbetslivet efter studierna.

 

 

 

Vanliga frågor och svar om KPU

Om du är intresserad av KPU för ämneslärarexamen inom humaniora och samhällsvetenskap (90 hp) och inte finner svar på dina frågor i "Vanliga frågor och svar om KPU" så kan du kontakta studievagledning@hsd.su.se.